1) Στατική Ι (4ο εξάμηνο-ΥΚο)

2) Στατική ΙΙ (5ο εξάμηνο-ΥΚο)

3) Εφαρμογές Η/Υ (5ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

4) Στατική ΙΙΙ – Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων-Σύγχρονες Μέθοδοι (6ο εξάμηνο-ΥΚο)

5) Στατική ΙV – Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων (7ο εξάμηνο-ΥΚα)

6) Στατική V (8ο εξάμηνο-Κα)

7) Ανάλυση Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία (8ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

8) Ειδικά Κεφάλαια Ανάλυσης Φορέων με Πεπερασμένα Στοιχεία (9ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

9) Θεωρία Πλακών (9ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

10) Συνοριακά Στοιχεία (9ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

11) Θεωρία Δίσκων και Κελυφών( 9ο εξάμηνο-ΚΕΥ)

12) Δομική Μηχανική Ι (1ο εξάμηνο-Υκο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

ΥΚο : Μάθημα Υποχρεωτικό Κορμού

Υκα : Μάθημα Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης

ΚΕΥ : Μάθημα Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό

©2024 Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?