Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

Το Εργαστήριο παράγει διαθεματικό και διεπιστημονικό ερευνητικό έργο στις ευρύτερες περιοχές της Ανάλυσης και του Δομοστατικού Σχεδιασμού. Όραμα του προσωπικού του Εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών μεθόδων και κατασκευαστικών λύσεων με απώτερο στόχο την εύρωστη και ασφαλή λειτουργία των πόλεων του μέλλοντος μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ενδεικτικά, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία

  • Ανάπτυξη μεθόδων αριθμητικής προσομοίωσης της στατικής, δυναμικής και σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών
  • Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών
  • Ανάλυση οριακών καταστάσεων υλικών και κατασκευών
  • Ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων σύνθετων υλικών και κατασκευών, η στοχαστική ανάλυση κατασκευών,
  • Ο βέλτιστος σχεδιασμός των κατασκευών.

Ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας

©2024 Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?